Need help now?
 • Language

  Share

  Thank you for visiting the Sheffield Mental Health Guide. Unfortunately, because there are large amounts of information that regularly needs updating, we are unable to translate this website into other languages.

  However, please contact SCAIS (Sheffield Community Access and Interpreting Service) if you would like an interpreter to support you in accessing this website:

  Website: http://shsc.nhs.uk/service/scais-interpreting-service/

  Telephone: (0114) 226 4350

  Address: SCAIS, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH

  CZECH – ČEŠTINA

  čeština

  Děkujeme za návštěvu Sheffield Mental Health Guide. Vzhledem k velkému množství informací, které je třeba pravidelně aktualizovat, nejsme schopni přeložit tento web do jiných jazyků.

  Nicméně, pokud byste chtěli tlumočníka, obraťte se na SCAIS (Sheffield Community Access and Interpreting Service), kteří vám mohou pomoci s přístupem na tyto webové stránky.

  Webové stránky: http://shsc.nhs.uk/service/scais-interpreting-service/

  Telefon: (0114) 226 4350

  Adresa: SCAIS, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH

  FRENCH – FRANCAIS

  Francais

  Nous vous remercions d’avoir consulté le Sheffield Mental Health Guide. Du fait d’avoir un grand volume d’information qu’il faut mettre à jour régulièrement, il n’est malheureusement pas possible d’offrir ce site dans d’autres langues. Si vous voulez s’aider d’un interprète afin d’utiliser ce site, nous vous prions de bien vouloir contacter Sheffield Community Access and Interpreting Service (SCAIS) en utilisant les coordonnées ci-dessous :

  Site web SCAIS: http://shsc.nhs.uk/service/scais-interpreting-service/

  Téléphone : (0114) 226 4350

  Adresse : SCAIS, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH

  POLISH – POLSKIE

  Polskie

  Dziękujemy za odwiedzenie strony Sheffield Mental Health Guide.

  Niestety, z powodu dużej ilości ilości informacji jakie muszą być uaktualniane na bieżąco nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć strony na wiele języków.

  Niemniej jednak, jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza by skorzystać ze strony skontaktuj się z SCAIS (…)

  Www: http://shsc.nhs.uk/service/scais-interpreting-service/

  Numer telefonu: (0114) 226 4350

  Adres: SCAIS, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH

  SIMPLIFIED MANDARIN – 简体中文)

  中文( 简化字)

  感谢您访问谢菲尔德精神健康向导 (Sheffield Mental Health Guide)。因大量信息需定时更新,抱歉我们现在无法将本网页翻译为其他语言。

  如果您需要翻译人员帮助您访问本网页,请您联系SCAIS(谢菲尔德社区访问及翻译服务):

  网址:: http://shsc.nhs.uk/service/ scais-interpreting-service/

  联系电话:: (0114) 226 4350

  地址:SCAIS, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH

  或者请联系雪埠华人社区中心 (Sheffield Chinese Community Centre)

  网址:: http://www.sheffieldchinesecommunity.org.uk/

  联系电话: (0114) 258 8863

  地址:157-159 London Road, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom S2 4LH

  SLOVAK – SLOVENSKÝ

  slovenský

  Ďakujeme za návštevu Sheffield Mental Health Guide. Vzhl’adom k vel’kému množstvu informácií, ktoré je potrebné pravidelne aktualizovať, nie sme schopní preložiť tento web do iných jazykov.

  Avšak, ak by ste chceli tlmočníka, obráťte sa na SCAIS (Sheffield Community Access and Interpreting Service), ktorí vám môžu pomôcť s prístupom na tieto webové stránky.

  Webové stránky: http://shsc.nhs.uk/service/scais-interpreting-service/

  Telefón: (0114) 226 4350

  Adresa: SCAIS, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH

  TRADITIONAL MANDARIN – 传统普通话)

  中文(繁體字)

  感謝您訪問謝菲爾德精神健康向導(Sheffliend Mental Health Guide)。因大量信息需定時更新,抱歉我們現在無法將本網頁翻譯為其他語言。

  如果您需要翻譯人員幫助您訪問本網頁,請您聯系SCAIS(謝菲爾德社區訪問及翻譯服務):

  網址:: http://shsc.nhs.uk/service/ scais-interpreting-service/

  聯系電話:: (0114) 226 4350

  地址:SCAIS, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH

  或者請聯系雪埠華人社區中心 (Sheffield Chinese Community Centre)

  網址:: http://www.sheffieldchinesecommunity.org.uk/

  聯系電話: (0114) 258 8863

  地址:157-159 London Road, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom S2 4LH

How Helpful was this Information?

Back to Top

Today's Activities - View All Activities